Fascinatia adevarului

Neîndoielnic, Sanctitatea sa papa Benedict al XVI-lea avea dreptate: în spatele tuturor rătăcirilor lumii (post)moderne putem desluşi umbra perfidă a relativismului. într-o ierarhie a viciilor şi a deviaţiilor care ne împresoară, această gravă boală a inimii ocupă cu superbie locul cel mai înalt.

Sfantul Toma de Aquino

Editura “Sapientia” anunţă apariţia cărţii Fascinaţia adevărului. De la Toma de Aquino la Anton Durcovici, scrisă de pr. Wilhelm Dancă, rectorul Institutului Teologic Romano-Catolic “Sfântul Iosif” din Iaşi.

Neîndoielnic, Sanctitatea sa papa Benedict al XVI-lea avea dreptate: în spatele tuturor rătăcirilor lumii (post)moderne putem desluşi umbra perfidă a relativismului. într-o ierarhie a viciilor şi a deviaţiilor care ne împresoară, această gravă boală a inimii ocupă cu superbie locul cel mai înalt. întâlnim atât de frecvent semnele prezenţei sale, încât nici nu mai realizăm dimensiunile reale ale minciunii şi ale păcatului generalizat, până într-atât încât papa Ioan Paul al II-lea vorbea cu îngrijorare despre “instituţii ale păcatului”. Dominat de o asemenea stare de spirit, “omul recent” nu mai crede cu adevărat în nimic. Sau, poate mai exact spus, nimicul este obiectul credinţei sale. Selectând “învăţători” de ocazie după poftele inimii noastre, mulţi dintre noi uităm care este, de fapt, marea exigenţă ce trebuie să se afle la temelia propriilor vieţi: căutarea, descoperirea şi slujirea adevărului. însă ce să faci atunci când te trezeşti în faţa unei puzderii de adevăruri care toate îşi revendică întâietatea? Acestei întrebări, dificile, dar vitale, părintele Wilhelm Dancă încearcă să-i răspundă în volumul de faţă.

în ceea ce priveşte unitatea volumului părintelui Wilhelm Dancă, trebuie să remarcăm o anumită discontinuitate. Putem citi în paginile sale atât studii extrem de erudite consacrate unor probleme spinoase ale neoplatonismului şi tomismului, dar şi eseuri dedicate unor teme dintre cele mai diverse, începând de la perceperea credinţei creştine în lumea de azi, trăirea sacerdoţiului şi a vieţii consacrate, precum şi chestiuni arzătoare ca fenomenul emigraţiei, influenţa personajului Harry Potter sau semnificaţiile antropologice ale filmului “The Lord of the Rings”.