1. Denumirea: Centrul de Studii Clasice şi Creştine (infra, CSCC)
 2. Obiectivul: Misiunea de bază a CSCC, singurul de acest fel din Romania, este aceea de aSigla Centrului de Studii Clasice si Crestine reuni eforturile specialiştilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi al altor instituţii academice şi de invătământ din Iaşi şi din ţară în promovarea cercetării şi difuzării educaţionale a Antichităţii clasice şi creştine greco-latine. Centrul oferă cursuri post-universitare şi de masterat, precum şi programe de cercetăre în domeniile istoriei şi filologiei clasice şi creştine şi al moştenirii Antichităţii în cultura universală.
 3. Scopurile CSCC:
  • specializarea în domeniul disciplinelor umaniste ale Antichităţii greco-latine;
  • specializarea în domeniile studiilor creştine din perioada Antichităţii clasice şi târzii;
  • promovarea valorilor lumii clasice şi creştine – componente fundamentale ale spiritualităţii europene;
  • stimularea cercetărilor în sectoare puţin abordate în cultura română – istoriografia Antichităţii târzii, literatura creştină de limba latină şi greacă, viaţa cotidiană în Antichitatea greco-latină şi creştină, valorificarea în viziune interdisciplinară şi a antropologiei culturale a monumentelor culturii clasice şi creştine din Romania etc.;
  • editarea colecţiei Bibliotheca Classica Iassiensis. Series latina şi Series Graeca.
 4. Educaţia post-universitară de performanţă:
  • cursuri şi seminarii susţinute de profesori de înaltă specialitate de la Facultăţile de Istorie, Litere, Teologie, Filosofie;
  • prelegeri şi cursuri susţinute de specialşti din străinătate;
  • posibilităţi de specializare în instituţii universitare din alte ţări (Germania. Italia etc.)
 5. Cercetare:
  • istorie şi cultura greco-latină;
  • spiritualitate creştină timpurie;
  • păgânism versus creştinism şi creştinism versus păgânism;
  • impactul culturii clasice şi creştine în spiritualitatea europeană;
  • antropologia culturală, a lumii clasice şi creştine timpurii.
 6. Colectiv:
  1. Consiliul director:
  2. Consiliul Ştiintific:
  3. Cadre didactice şi cercetători: