Numarul 3, 2008

Volum publicat în cadrul grantului CNCSIS 1205 /2006-2008
Fontes historiae Daco-romanae Christianitatis (director: prof. univ. dr. Nelu ZUGRAVU)
ISSN: 1842 – 3043
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”

SUMAR / INDICE

ABREVIERI – ABBREVIAZIONI / 7
Nicola BIFFI, Ermodoro di Efeso e le leggi romane (Strab. 14, 1, 25 C 642) / 9
Robin BRIGAND, Identité et morphologie d’une planification antique: La centuriation au nord-est de Padoue (Vénétie, Italie) / 25
Alessandro CAPONE, De sancta Trinitate Dialogus IV: note critiche alla versione latina / 69
Dan DANA, Du mauvais usage de l’onomastique: à propos d’un livre récent sur les noms dans les inscriptions latins de Bulgarie / 83
Mădălina DANA, Les médecins du Pont-Euxin à l’étranger: une „itinérance du savoir” / 109
Patrice FAURE, La sélection et la nomination des centurions légionnaires à l’époque sévérienne / 131
Mario GIRARDI, Pluralità, convivenze e conflitti religiosi nell’ep. 258 di Basilio di Cesarea ad Epifanio di Salamina / 151
Attila JAKAB, Cyprien et les synodes de Carthage. L’autorité épiscopale face à des problèmes disciplinaires / 169
Sorin NEMETI, Aniconic Attis from Ilişua / 179
Giovanni NIGRO, Antiochia nella seconda metà del IV secolo: Giovanni Crisostomo fra cristiani, pagani ed eretici / 187
Evalda PACI, De casuum nominum usu dissertatio in latina et albanesi lingua / 209
Luigi PIACENTE, Instar septingentarum? (Cic. Att. 16,5,5) / 223
Christophe SCHMIDT HEIDENREICH, Schola et collegium: la dénomination des collèges militaires dans l’épigraphie / 231
Francesco SCODITTI, La trasmissione della musica nella società latina – alcune riflessioni / 247
Luca VENTRICELLI, Postilla a Verg. Aen. 2, 3 / 257
Nelu ZUGRAVU, Histria XIII şi câteva probleme ale creştinismului timpuriu dobrogean / 261
NOTE BIBLIOGRAFICE – NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE / 289

GÉRARD CHOUQUER, FRANÇOIS FAVORY, Dicţionar de cuvinte şi expresii gromatice (Dan Sebastian CRIŞAN) / 289; M. TULLIO CICERONE, III, De natura deorum, De senectute, De amicitia (Lucia Maria Mattia OLIVIERI) / 293; SENECA, Epistole către Lucilius. Epistulae morales ad Lucilium, II (cărţile XI-XX) (Nelu ZUGRAVU) / 295; TERTULIAN, Tratate dogmatice şi apologetice. Către martiri. Către Scapula. Despre trupul lui Hristos. Împotriva lui Hermoghene. Împotriva lui Praxeas (Nelu ZUGRAVU) / 298; MANFRED
OPPERMANN, Thraker, Griechen und Römer an der Westküste des Schwarzen Meeres (Valeriu BANARU) / 300; JAKOB ENGBERG, Impulsore Chresto. Opposition to Christianity in the Roman Empire c. 50-250 AD (Attila JAKAB) / 306; EUGEN CIZEK, L’empereur Titus (Nelu ZUGRAVU) / 309; JEAN-PAUL LOTZ, Ignatius and Concord. The Background and Use of the Language of Concord in the Letters of Ignatius of Antioch (Attila JAKAB) / 311; CARLO FRANCO, Intelletuali e potere nel mondo greco e romano (Nelu ZUGRAVU)
/ 313; ADRIAN HUSAR, Gesta deorum per Romanos. O istorie a Romei imperiale, III, De la Valentinieni la regatele barbare din Occident (Nelu ZUGRAVU) / 314; GHEORGHE POSTICĂ, Civilizaţia medievală timpurie din spaţiul pruto-nistrean (secolele V-XIII) (Nelu ZUGRAVU) / 315; DUMITRU ŢEICU, Geografia eclesiastică a Banatului medieval (Lucian-Valeriu LEFTER) / 318

Nelu ZUGRAVU, Cronica activităţii ştiinţifice a Centrului de Studii Clasice şi Creştine (2007-2008) – Cronica dell’attività scientifica del Centro di Studi Classici e Cristiani (2007-2008) / 321
Nelu ZUGRAVU, Publicaţii intrate în Biblioteca Centrului de Studii Clasice şi Creştine – Pubblicazioni entrate nella Biblioteca del Centro di Studi Classici e Cristiani / 331


Download