Numarul 5/2, 2010

Volum publicat în cadrul grantului CNCSIS 1205 /2006-2008
Fontes historiae Daco-romanae Christianitatis (director: prof. univ. dr. Nelu ZUGRAVU)
ISSN: 1842 – 3043
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”

SUMAR / INDICE

Doina BENEA, Paul DINULESCU, Victor BUNOIU, Eine Bronzefibel aus dem Lager von Mehadia / 277
Octavian BOUNEGRU, Armateurs et marchands de Nicomédie dans la Meditérranée à l’époque romaine / 287
Marija BUZOV, The Topography and the Archaeological material of the Early Christian period in Continental Croatia / 299
Ma. Pilar GONZÁLEZ-CONDE PUENTE, A propósito de la imagen dinástica de Trajano / 335
Bogdan MALEON, Some notes on the clerical exile in the Byzantine Empire. Since the end of antique world to the Macedonian ascension / 351
Iulian MOGA, Le culte indigène de la Bellone micrasiatique / 369
Sorin NEMETI, Society and Religion in Ilişua (Dacia) / 395
Juan José PALAO VICENTE, Los veteranos legionarios en Britannia / 435
Marcin PAWLAK, Boundary dispute between Sparta and Messene / 465
Vladimir P. PETROVIĆ, Médiana – faubourg résidentiel de Naissus / 479
Sanja PILIPOVIĆ, Free-standing medallions with portraits in Upper Moesia / 491
RECENZII – RECENSIONI / 515

Vieţile episcopilor Romei socotiţi sfinţi în Biserica Ortodoxă (Nelu ZUGRAVU) / 515; CLAUDIANO,  Aponus (carm. min 26) (Maria Lisa RICCI) / 519; CLAUDIANO, De Raptu Proserpinae (Maria Lisa RICCI) / 520;  The Panarion of Epiphanius of Salamis, Book I (Sects 1–46) (Attila JAKAB) / 521; ALEXANDRU PAPADOPOL-CALIMAH, Scrieri vechi pierdute atingătoare de Dacia (Dan DANA) / 523; BLOSSI AEM. DRACONTI Orestis Tragedia (Antonella BRUZZONE) / 529; ADOMNANO DI IONA, I Luoghi Santi (Anna Maria PIREDDA) / 532; NICOLA TREVET, Commento all’Oedipus di Seneca (Claudia TĂRNAUCEANU)/ 536; ACHIM POPESCU, Les Réformes de Bocchoris (Octavian BOUNEGRU) / 538; LIVIA BUZOIANU, MARIA BĂRBULESCU, Albeşti. Monografie arhheologică (Dan APARASCHIVEI) / 542; ALDO LUISI, NICOLETTA F. BERRINO, Carmen et error nel bimillenario dell’esilio di Ovidio (Mihaela PARASCHIV) / 547; DEMETRIO MARIN, Publius Ovidius Naso. Misterul relegării la Tomis. Teze şi ipoteze (Mihaela PARASCHIV) / 553; CHANTAL REYNIER, Saint Paul sur les routes du monde roman. Infrastructures, logistique, itinéraires (Attila JAKAB) / 556; LARRY W. HURTADO, Le Seigneur Jésus Christ. La dévotion envers Jésus aux premiers temps du christianisme (Attila JAKAB) / 558; NICOLAE GOSTAR, Marele monument funerar roman de la Adamclisi. Studiu epigrafic (Tincuţa CLOŞCĂ) / 562; NICOLAE GUDEA, THOMAS LOBÜSCHER, Dacia. Eine römische Provinz zwischen Karpaten und Schwarzem Meer; RADU ARDEVAN, LIVIO ZERBINI, La Dacia romana (Nelu ZUGRAVU) / 565; NICOLAE GUDEA, Aşezări rurale în Dacia romană (106 – 275 p. Chr.). Schiţă pentru o istorie a agriculturii şi satului daco-roman (Nelu ZUGRAVU) / 566; DOINA BENEA, Edificiul de cult de la Praetorium (Mehadia) (Nelu ZUGRAVU) / 568; DOINA BENEA, MARIANA CRÎNGUŞ, SIMONA REGEP-VLASCICI, ATALIA ŞTEFĂNESCU, Arta şi tehnica emailului în Dacia romană (Nelu ZUGRAVU) / 569; Meşteşuguri şi artizani în Dacia Romană (Iulia DUMITRACHE) / 570; DOINA BENEA, SIMONA REGEP-VLASCICI, MARIANA CRÎNGUŞ-BALACI, ATALIA ŞTEFĂNESCU ONIŢIU, CĂLIN TIMOC, Dacia în sistemul socio-economic roman. Cu privire la atelierele meşteşugăreşti locale (Iulia DUMITRACHE) / 572; Studii de istorie economică a Daciei romane (Iulia DUMITRACHE) / 573; ALEXANDRU MADGEARU, Istoria militară a Daciei post-romane: 275-376 (Nelu ZUGRAVU) / 574; IOAN RĂMUREANU, Persecuţia împăratului Iulian Apostatul împotriva creştinismului (Nelu ZUGRAVU) / 575; MARTA SORDI, Sant’Ambrogio e la tradizione di Roma (Mihaela LEMNARU) / 576; Repertorio delle traduzioni umanistiche a stampa. Secoli XV-XVI (Luigi PIACENTE) / 578; TERESA FERRO, Misionarii catolici din Moldova (Constantin LUCA) / 580; CLAUDIA TĂRNĂUCEANU, Limba latină în opera lui Dimitrie Cantemir: Vita Constantini Cantemyrii. Studiu lingvistic şi literar (Mihaela PARASCHIV) / 582; AMANDA BOWENS (Ed.), Underwater Archaeology. The NAS Guide to Principles and Practice 2 (Ana-Maria BUŞILĂ) / 586

Nelu ZUGRAVU, Cronica activităţii ştiinţifice a Centrului de Studii Clasice şi Creştine (2009-2010) – Cronaca dell’attività scientifica del Centro di Studi Classici e Cristiani (2009-2010) / 589
Nelu ZUGRAVU, Publicaţii intrate în Biblioteca Centrului de Studii Clasice şi Creştine – Pubblicazioni entrate nella Biblioteca del Centro di Studi Classici e Cristiani / 595


Download